Es prorroga la publicació del registre de bretxa professional de gènere

Recentment, s’ha decidit prorrogar el termini per a la publicació del registre de bretxa professional de gènere. Inicialment previst per al 30 de juny de 2024, el nou termini s’estén fins al 31 de desembre de 2024. Aquesta mesura, destinada a garantir una major igualtat salarial entre homes i dones, proporciona a les empreses més temps per complir amb els requisits establerts.

Segons informa el Govern d’Andorra, el termini s’ha ampliat per permetre una millor preparació i recopilació de les dades necessàries. Això és crucial per garantir que les empreses puguin oferir informes precisos i complir amb la normativa vigent.

A continuació us recordem varis aspectes a tenir en compte a l’hora de confeccionar un registre.

Registre de bretxa de gènere

Com s’ha de fer?

Les empreses de menys de 50 persones treballadores estan obligades a dur un registre anual amb els següents indicadors:

  1.  Diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones i la dels homes.
  2. Diferència entre la mitjana de la retribució a temps complet de les dones i la dels homes, per franja d’edat, grup professional i categoria de llocs de treball equivalents.

El registre de les empreses de 50 o més persones treballadores ha de comptar, també, amb els indicadors següents:

  1. Bretxa de taxa d’increments individuals de salari entre dones i homes, si s’han produït en els 12 mesos anteriors.
  2. Bretxa de repartiment de les promocions professionals, si se n’han produït en els 12 mesos anteriors.
  3. Percentatge de dones i homes que s’han beneficiat d’un increment salarial durant l’any següent al seu retorn del descans per maternitat o paternitat, si s’han produït increments salarials durant els 12 mesos anteriors.
  4. Nombre de persones treballadores del sexe subrepresentat entre les deu persones treballadores amb les remuneracions més altes de l’empresa.
  5. Proporció de dones i homes en totes les bandes retributives.
  6. Proporció de dones i homes que reben retribucions voluntàries o primes.
  7. Diferència entre la mitjana de la quantia de les primes pagades als homes i les pagades a les dones.

Aquest registre s’ha dissenyat per oferir una visió detallada de la situació de la bretxa de gènere dins les empreses, permetent identificar àrees que necessiten millora i promoure una igualtat efectiva al lloc de treball.

La pròrroga en la publicació d’aquest registre no només ofereix a les empreses més temps per recopilar i analitzar aquestes dades, sinó que també subratlla la importància de la transparència i la vigilància constant per avançar cap a una societat més justa i equitativa.

En el nostre article anterior “Publicació del registre de bretxa professional de gènere i plans d’igualtat”podreu trobar més informació de com es realitza la seva publicació.

A Andorra Tarinas comptem amb professional experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, aprovació i publicació del registre de bretxa professional de gènere de la teva empresa.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.