Comença el compte enrere: publicació del registre de bretxa professional de gènere i plans d’igualtat en 2024

La publicació del Registre de Bretxa Professional de Gènere i Plans d’Igualtat representa un pas fonamental en la lluita per la igualtat laboral i fomenta entorns laborals més equitatius. Els registres de bretxa professional de gènere i els plans d’igualtat es converteixen així en eines essencials per propiciar el canvi.

Requisits previs per al registre

Per assegurar una correcta inscripció en el registre de bretxa professional de gènere i plans d’igualtat, les empreses han de complir amb una sèrie de requisits previs essencials. En primer lloc, és imprescindible que l’empresa estigui legalment establerta a Andorra. A més, és necessari comptar amb un certificat digital, que és fonamental per poder completar el procés de registre de manera online.

Excepcionalment per l’any 2024, les empreses de menys de 50 treballadors que no disposin de certificat digital podran registrar les dades manualment, emplenant i imprimint els formularis de l’aplicació corresponent, i presentar-los al Servei de Tràmits del Govern, prèvia concertació de cita.

Els documents requerits, tant per al registre tant de la bretxa professional de gènere com per al pla d’igualtat, inclouen el formulari d’inscripció i qualsevol document d’ autorització necessari. És important preparar les dades requerides per als registres i, en cas que la persona que presenta la sol·licitud no sigui el representant legal de l’empresa, s’ha d’adjuntar un document d’autorització de representació.

També és important destacar que el procés de registre s’ ha de completar entre l’1 de maig de 2024 i el 30 de juny de 2024.

Registre de bretxa professional

El registre de bretxa professional de gènere és obligatori – amb independència del número de treballadors – segons la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes, i el Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

Aquest procés no té cap cost associat, ja que la taxa de registre és de 0,00 €.

Registre de bretxa professional de gènere i plans d'igualtat en 2024

Pas a pas per a la presentació del registre

A continuació es detallen els passos necessaris per garantir una presentació eficaç del registre de bretxa professional de gènere i de pla d’igualtat:

  1. Accés a la plataforma / Cita Prèvia:

    Inicialment, les empreses han d’accedir a la Seu Electrònica de Govern o bé, com s’ha comentat anteriorment les empreses de menys de 50 treballadors tindran la facultat – transitòria en aquest any 2024 – de sol·licitar una cita prèvia al Servei de Tràmits.

  2. Emplenament i Presentació del Formulari:

    El següent pas és completar el formulari de sol·licitud. Aquest document ha de ser signat pel representant legal de l’empresa abans de la seva presentació. És fonamental assegurar-se que tota la informació proporcionada sigui precisa i estigui actualitzada per evitar demores en el procés.

  3. Revisió i correcció d’errades:

    Si la sol·licitud inicial no compleix amb les formalitats requerides, es notificarà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències en un termini de deu dies hàbils. Si no es respon en aquest temps, s’entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva aplicació, i per tant, no es procedirà amb el registre.

Aquests passos asseguren que el procés de registre es manegi de manera eficient i dins dels terminis establerts, facilitant a les empreses la conformitat amb les normatives vigents sense incórrer en costos addicionals.

Temps de resolució i tràmits a posteriori

Un cop presentada la sol·licitud del registre de bretxa professional de gènere i el pla d’igualtat, el procés de resolució no ha de superar els 30 dies laborables, sempre que no s’identifiquin defectes o mancances (en aquest darrer cas, el sol·licitant disposarà de 10 dies hàbils per fer les esmenes que corresponguin).

Si la sol·licitud inicial és incorrecta, el sol·licitant té un termini de 10 dies hàbils per realitzar les correccions necessàries. Si no ho fa, s’entendrà que renuncia a la seva sol·licitud, i per tant, no es procedirà amb el registre.

En cas que la decisió sigui el no enregistrament, l’interessat té dret a presentar un recurs administratiu davant el Govern dins els terminis estipulats pel Codi de l’ Administració.

Accés a les dades del registre

D’altra banda, qualsevol persona o entitat amb un interès legítim pot sol·licitar l’accés a les dades del Registre, podent obtenir certificats de les inscripcions o una nota amb la informació registrada. Si es nega l’ accés a la informació, l’ interessat pot interposar un recurs administratiu justificant-ne l’ interès legítim.

El Ministeri de Treball és l’òrgan competent qui s’encarrega de registrar les dades i indicadors dins del termini màxim detallat amb anterioritat, assegurant així que el procés sigui eficient i compleixi amb els terminis establerts, facilitant a les empreses i entitats la conformitat amb les normatives vigents.

A Andorra Tarinas comptem amb professionals experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, aprovació i publicació dels Registres de Plans d’Igualtat i de Bretxa Professional de Gènere de la teva empresa.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.