Coneix les teves noves obligacions

Novetats de la llei

Quins són els canvis més significatius de la transició?

 • Deure de realitzar un Registre d’Activitats.
 • Actualització de les Clàusules informatives.
 • Principi de Responsabilitat proactiva de les entitats.
 • L’ampliació del catàleg de drets per als interessats.
 • Incorporació de la figura del Delegat de Protecció de Dades.
 • Elaboració d’una Avaluació d’ Impacte.
 • Codis de Conducta per a correcta aplicació normativa.
 • Deure de notificació de violacions de seguretat a l’APDA.

Com sé si m’afecta aquesta normativa?

D’acord amb l’art. 2 LQPD, les entitats que realitzin tractaments de dades personals i tinguin domicili social al Principat d’Andorra, o bé estiguin constituïts d’acord amb les lleis del principat, ostentaran la qualitat de subjecte obligat.

A més, les entitats que no compleixin les característiques esmentades en el paràgraf anterior, però realitzin tractaments de dades a través de mitjans ubicats al territori andorrà, seran subjectes obligats i tindran l’obligació de designar un Representant establert al territori andorrà.

Si la teva entitat està en algun d’aquests casos, no dubtis en demanar assessorament legal, pots ser sancionat.

Tinc temps?

Si et trobes en un dels casos establerts en l’apartat anterior, has de ser conscient que la normativa entra en vigor el 17 de maig, de 2022.

A partir d’aquests dies, ets susceptible de ser sancionat per les autoritats competents d’Andorra.

Amb quin import em poden sancionar?

L’entrada en vigor de la llei 29/2021 LQPD, suposa la incorporació de l’article 73, ha augmentat la quantitat de les sancions que s’aplicaven anteriorment, incorporant un nou catàleg de sancions:

 • Lleus: 500€ a 15.000€
 • Greus: 15.001€ a 30.000€
 • Molt Greus: 30.001€ a 100.000€

L’actualització de la documentació en matèria de protecció de dades, suposa una obligació per les entitats andorranes, fer cas omís pot comportar-te la imposició de sancions. Si vols posar remei, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Ens deixes ajudar-te?

Que suposa aquesta transició normativa?

L’entrada en vigor de la Llei 29/2021 LQPD, suposarà la derogació de l’antiga Llei 15/2003, de Protecció de dades, i un procés d’harmonització del Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals.

A més, suposarà l’obligació per part de multitud d’entitats andorranes d’actualitzar la documentació de la qual disposaven.

VIGÈNCIA I APLICABILITAT DE LA LLEI 29/2021, DE 28 D’OCTUBRE,
QUALIFICADA DE PROTECCIÓ DE DADES

Ens trobem davant d’una transició normativa en l’àmbit de la Protecció de les Dades Personals a Andorra. En aquest sentit, el pròxim 17 de maig de 2022 entra en vigor la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals (LQPD), harmonitzant el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i alhora comporta la derogació de l’antiga Llei 15/2003, de 19 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades.

Aquesta evolució normativa significarà una obligació dels subjectes obligats a realitzar una actualització de la documentació, que fins ara incorporaven en matèria de Protecció de Dades Personals.

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com