Impostos aplicables a les relacions comercials entre Espanya i Andorra

Donada la proximitat i les seves semblances, és comú que moltes empreses espanyoles i andorranes tinguin relacions comercials o de serveis entre ells. A conseqüència d’aquestes relacions neixen obligacions fiscals i al pertànyer una relació internacional complica la facturació.

Els impostos que hem de tenir en compte són l’IGI, i el IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents). Aquest últim és un gran desconegut per a moltes empreses i empresaris, ja siguin d’Andorra o de fora i desconeixen les peculiaritats de la facturació a Andorra.

Cal destacar que amb l’entrada en Vigor del CDI (Conveni de Doble Imposició) entre Espanya i Andorra, les particularitats de la facturació entre tots dos països s’han simplificat una mica.

impuestos aplicables

Si és l’empresa andorrana la que adquireix mercaderia o serveis podem trobar-nos amb aquests supòsits:

  • Importació de béns: Les factures dels proveïdors estrangers han d’anar sense impost aplicat. A més, s’ha d’estar en possessió del document d’importació (DUA) que justifiqui el correcte pagament d’impostos d’importació. Els percentatges a aplicar són els mateixos que si compréssim els béns dins d’Andorra però amb la particularitat que aniran reflectits dins d’aquest document.
  • Serveis prestats per empreses espanyoles a empreses d’Andorra: Per exemple, seria el cas d’un assessor informàtic que presta els seus serveis des de la seva seu a Barcelona a una empresa d’Andorra la Vella. Per a facturar serveis a Andorra, ja que el servei es considera prestat a Andorra, no es factura amb IVA. Des del canvi de normativa, aquest tipus de serveis entre Andorra i Espanya/França, no portaran la retenció del IRNR.

En el cas de la venda de serveis i exportació de mercaderies des d’Andorra a Espanya podem esmentar:

  • Exportació de béns: La factura de venda ha de constar sense impost i a l’hora de declarar l’exportació en la duana es farà constar el tipus d’impost aplicable al país de destinació. També tindrem un document de duana d’exportació que justifica la correcta transacció i aplicació dels impostos.
  • Prestació de serveis d’una empresa andorrana a empresa espanyola: en aquest cas no apliquem l’IGI de venda de serveis en la factura. Ara amb el CDI (Conveni de Doble Imposició), aquesta prestació de serveis tributa exclusivament a Andorra sense retenció.

En l’aplicació d’impostos en factures entre països s’ha de determinar:

En primer lloc, el lloc de la realització -ja sigui de posada a la disposició dels béns o de la prestació de serveis- i posteriorment la base de tributació. Per a determinar-los haurem de tenir en compte l’article 42, 43 i 44 de la Llei de l’IGI.

Exemple:

  • Una persona experta en màrqueting online resident a Andorra, elabora un informe sobre la possible publicitat a una empresa establerta a Barcelona. Com es facturaria aquest cas concret?

S’aplicaria l’article 43.1.a, al ser el destinatari un empresari o professional establert a Espanya, l’operació s’entendrà localitzada en territori espanyol. Per tant, el despatx d’Andorra no repercutirà IGI en la seva factura, i serà l’empresa de Barcelona la que s’autorepercutirà el corresponent IVA (per inversió del subjecte passiu).

És important que els proveïdors i clients d’altres països, que tinguin relació comercial/laboral amb Andorra, sàpiguen la normativa sobre aplicació dels impostos al Principat. A causa d’aquest desconeixement, és comú veure factures amb IVA, quan segons normativa andorrana no s’aplica.

Per tant, amb l’entrada en vigor del CDI amb França i Espanya (2016), convé estar al corrent de la subjecció a aquesta norma de cada renda.

Esquema dels principis bàsics de facturació entre Espanya i Andorra:

Esquema dels principis bàsics de facturació entre Espanya i Andorra.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.