Els emprenedors s’interessen cada vegada més a constituir la seva empresa a Andorra com a conseqüència de la baixa tributació que caracteritza el país.

Per aquest motiu, és creixent el nombre de persones que volen traslladar la seva activitat econòmica a Andorra i això és vist pel Principat com una oportunitat social i empresarial per al país.

Per poder crear una empresa a Andorra sent estranger, s’ha d’anar per la via de tramitació d’inversió estrangera mitjançant la qual es presentarà al Govern d’Andorra un formulari amb un prototip d’explicació o pla d’empresa.

El Pla d'Empresa i la seva elaboració

Què és un pla d’empresa?

Un pla d’ empresa és un document que identifica, descriu i analitza una oportunitat de negoci, estudiant la seva viabilitat tant econòmica com tècnica i desenvolupa els principis estratègics necessaris per convertir l’ oportunitat en una realitat.

Aquest document és una eina imprescindible per posar en marxa un projecte empresarial i permet veure d’ inici a fi l’ estructura, organització i viabilitat de la mercantil a constituir.

Així mateix, el pla d’empresa destaca per fixar les idees que es plantejaran davant el Govern perquè aprovi la sol·licitud d’inversió estrangera, així com per buscar finançament.

Un dels punts claus perquè l’ empresa sigui viable consisteix a posar especial atenció en els apartats d’ Estudi de mercat i Estratègies de Venda.

Com elaborar un bon pla d’empresa?

En primer lloc, s’ha de fer una avaluació preliminar de la idea que volem materialitzar. Aquesta avaluació ens donarà una visió global de l’ evolució del projecte i ens indicarà els passos a realitzar per fer efectiu el projecte.

També s’ han de detallar les dades de l’ emprenedor. En aquest apartat, és important destacar les fortaleses i coneixements que l’ emprenedor té sobre el negoci.  Entre aquestes dades, també es pot indicar la seva formació i experiència, així com els punts estratègics en relació amb els altres emprenedors (com, per exemple, els seus contactes, els seus idiomes, entre d’altres).

Una vegada realitzada l’ avaluació preliminar, entrem en fase de l’ eix del pla d’ empresa, que consistirà en els següents punts:

  • La idea: Primerament, s’ ha de desenvolupar detalladament la idea de negoci. En cas de tractar-se de la venda d’ un producte, s’ haurien d’ explicar els materials que formen el mateix, la seva funcionalitat, els clients als quals va dirigit el producte, així com altres característiques que siguin necessàries per a la seva definició. Si consisteix en un servei, s’ hauran d’ indicar els avantatges del servei, els seus potencials clients, en què es diferencia dels serveis oferts per la competència i en cas de ser necessari, les altres característiques per a la seva definició.ç
  • Política de preus i política de producte: En aquest apartat s’ ha d’ indicar el valor monetari aproximat de tots els productes i serveis que s’ oferiran. També s’ ha de detallar els atributs tant psicològics com físics del producte per tenir clar que és el que vol el consumidor.
  • Anàlisi del mercat i pla de màrqueting: Consisteix en un dels punts clau per a un negoci. Es tracta d’estudiar i analitzar informació sobre indústries, clients, competidors i altres variables del mercat en el qual anem a treballar. Permetrà estudiar l’ oferta i la demanda per valorar el pla que s’ haurà de desenvolupar. Un cop tinguem l’estudi de mercat podrem començar a gestionar un bon màrqueting.
  • Pla d’ operacions i gestió de qualitat: S’ hauran de detallar els diferents aspectes tècnics i organitzatius relacionats amb l’ elaboració del producte o la prestació de serveis de l’ empresa. En aquest apartat s’ inclourà el llistat de processos, explicació de la producció i l’aprovisionament, en cas d’ elaboració de productes.
  • Local i recursos materials: Explicació del lloc on es desenvoluparà l’activitat o negoci.
  • RR. HH Direcció i organització: Aquest apartat consisteix en l’ explicació de l’ actiu humà de l’ empresa, és a dir, fer una descripció de qui dirigirirà l’ empresa i com s’ organitzarà jeràrquicament.
  • Prevenció de Riscos Laborals: En funció de l’ activitat a desenvolupar, s’ aplicarà la prevenció de riscos laborals especial o general. Per a la seva gestió també es pot contractar una empresa externa.
  • Formes jurídiques i fiscalitat: Explicació detallada de la forma jurídica establerta i organització de la seva fiscalitat.
  • Gestió econòmica-financera: Estudi i anàlisi de la seva obtenció, i d’ una utilització òptima de els recursos de què disposa l’ empresa.

Si estàs pensant a obrir una empresa a Andorra i vols que t’assessorem tant en la realització del teu pla d’empresa com en tot el procediment de constitució, contacta amb el nostre departament d’assesoria fiscal i contable.

A Andorra Tarinas estarem encantats d’atendre’l.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.