Importància de l’ús de les cookies, la política de privadesa i l’avís legal

Explicació bàsica de per què resulta fonamental que els textos legals que incloguin una pàgina web estiguin adaptats a la nova realitat introduïda per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

Importància dels textos legals a les webs

Definicions i tipus de “Cookies”

S’entén per galeta o cookie els petits fitxers de text que les planes web col·loquen als dispositius mentre es navega a la xarxa. Són processats i emmagatzemats pel navegador web. En si mateixes, les cookies són inofensives i tenen funcions crucials per als llocs webs i es poden visualitzar i eliminar fàcilment.

Tanmateix, les galetes poden emmagatzemar una gran quantitat de dades, suficients per identificar un usuari potencialment sense el seu consentiment. Les cookies són l’eina principal que utilitzen els anunciants per fer un seguiment de l’activitat de l’usuari en línia de manera que el puguin orientar amb anuncis molt específics i personalitzats.

En general, hi ha tres maneres diferents de classificar les galetes, segons:

 • La finalitat (tècniques o estrictament necessàries, de preferències, d’estadístiques i publicitàries)
 • El temps que perduren (de sessió i persistents)
 • La procedència (pròpies i de tercers)

Cal recordar que una mateixa cookie pot estar inclosa en més d’una categoria.

La importància del “Consentiment” com a element legitimador del tractament

Segons la LQPD, “el Consentiment de la persona interessada es qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual la persona accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de les dades personals que l’afectin”.

Per a la utilització de les cookies que no siguin tècniques o estrictament necessàries serà sempre necessari obtenir el consentiment de l’usuari. Aquest consentiment podrà obtenir-se mitjançant fórmules expresses (per exemple, fent clic a apartats que especifiquin , o similars) i en cap cas, la mera inactivitat de l’usuari implicarà un consentiment tàcit (per exemple, seguir navegant per la plana web).

Els Responsables i obligats que intervenen en el tractament de dades

Els usuaris tenen dret a conèixer la identitat del responsable o conjunt de responsables i la finalitat de tractament de cadascun d’ells abans de donar el consentiment o de rebutjar-lo.

Cal també que els subjectes que participen en la utilització, gestió i tractament de les cookies col·laborin per assegurar el compliment de les exigències legals establertes. Així, en funció de la finalitat per la qual un actor tracti les dades, en distingirem dos escenaris:

  1. L’editor o els tercers que utilitzen les cookies per finalitats exceptuades des les obligacions d’informar i d’obtenir-ne el consentiment. En aquest cas, no serà necessari que n’informi de la utilització ni que obtingui el consentiment dels usuaris.
  2. L’editor o els tercers utilitzen les cookies per finalitats no exceptuades de les obligacions d’informar i d’obtenir-ne el consentiment. En aquest supòsit es pot diferenciar si es fan servir cookies pròpies o de tercers.

Política de privadesa

És el document mitjançant el qual s’informa els usuaris sobre els mitjans pels quals s’han obtingut les seves dades i el tractament que se’n farà, entre d’altres.

Contingut i estructura:

 • Identificació del responsable del tractament (o els representants) o els encarregats
 • Informar sobre el registre de les activitats del tractament
 • Finalitat per la qual es recullen les dades
 • Terminis de conservació de la informació recollida
 • Comunicacions de dades
 • Transferències internacionals

Avís legal

Es tracta d’un document que recull una sèrie de dades empresarials perquè els usuaris que hi naveguin en puguin conèixer tota la informació legal. El seu contingut mínim és:

 • Dades identificatives del responsable: és aquella informació relativa al responsable que permeti ser identificada pels usuaris.
 • Objecte: l’objectiu de l’empresa o de la plana web, ja sigui comercial, publicitari o d’una altra índole
 • Privadesa i tractament de dades: tot allò referent al tractament de dades com el registre d’activitats de tractament; la finalitat del tractament; la cessió de dades a tercers; el termini de conservació de dades; o les vies per exercir els drets d’accés, rectificació supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
 • Propietat industrial i intel·lectual: el tipus de llicència sota la qual s’ofereixen els continguts o productes de la web, on s’indiqui si estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Obligacions i responsabilitats de l’usuari del lloc web: informar del fet que l’accés al portal es realitza sota la responsabilitat de l’usuari i del fet que el web es reserva el dret a denegar l’accés en cas que s’incompleixin les condicions d’ús del servei.
 • Cookies: informar sobre el tipus de galetes que utilitza la web i de la possibilitat de l’usuari per acceptar-les o rebutjar-les.
 • Declaracions i garanties: si s’ofereixen garanties en relació amb els continguts i serveis oferts a la web (garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comerciabilitat).
 • Resolució de controvèrsies, llei aplicable i jurisdicció: vies per exercir reclamacions per via judicial i normativa aplicable.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.