En l’àmbit de la protecció de dades, és de vital importància que les empreses respectin la privacitat dels seus clients i compleixin amb les regulacions establertes. En aquest context, recentment s’ha donat a conèixer que una immobiliària ha estat sancionada per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) per una demanda excessiva de dades als seus clients en el moment de visitar una propietat.

La sanció de l’APDA

L’APDA ha informat que ha imposat una advertència a una immobiliària per una vulneració de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) a causa de la sol·licitud excessiva de dades als seus clients en el moment de visitar un pis de lloguer. Segons l’agència, aquesta immobiliària requeria als interessats omplir un formulari on la clàusula informativa era deficient i incompleta, i sol·licitaven dades personals sensibles com còpia del DNI/passaport, permís de residència, certificat bancari de referències, carta de la targeta del compte IBAN, dades de domiciliació bancària (entre aquestes, el nom del gestor del compte), dades actuals de la feina (nom de l’empresa, persona de contacte de l’empresa, antiguitat, etc.), entre d’altres.

Un particular va presentar una queixa davant l’APDA el passat 13 de juliol denunciant les pràctiques d’aquesta immobiliària. Això va permetre obrir un expedient i sol·licitar a la immobiliària explicacions sobre la raó per la qual requerien tantes dades. En considerar les respostes insatisfactòries i constatar una vulneració dels articles 5, 7 i 16 de la Llei Qualificada de Protecció de Dades (LQPD) per incomplir el principi de minimització de dades, les condicions del consentiment i el contingut de la clàusula informativa, l’APDA va decidir imposar una advertència a la immobiliària i recordar que l’incompliment de mesures correctives pot resultar en una sanció econòmica que oscil·la entre els 30.001 i 100.000 euros.

Protecció de dades i el mercat de lloguer

La sanció imposada a aquesta immobiliària posa en evidència la importància de respectar la privacitat dels clients i complir amb les regulacions establertes en matèria de protecció de dades. Sol·licitar una quantitat excessiva d’informació personal pot generar desconfiança en els potencials llogaters i limitar l’oferta de pisos de lloguer al mercat.

L’objectiu del Govern és fomentar la disponibilitat de pisos de lloguer i facilitar l’accés a l’habitatge. Tanmateix, és fonamental que aquest objectiu s’ aconsegueixi dins d’ un marc legal que garanteixi la privacitat dels ciutadans. La demanda de dades excessiva per part de les immobiliàries pot generar una sensació d’invasió de la privacitat i desincentivar les persones interessades a llogar un habitatge.

Protecció de dades

La importància de protegir la privacitat dels clients

La privacitat de les dades personals és un dret fonamental que ha de ser respectat per totes les empreses, incloent-hi les immobiliàries. Sol·licitar informació personal sensible de forma excessiva pot ser considerat una violació de la privacitat i una vulneració de la llei.

És responsabilitat de les immobiliàries i de totes les empreses que manegen dades personals garantir que els seus processos de recopilació i emmagatzematge d’ informació compleixin amb les regulacions establertes. Això implica demanar únicament les dades necessàries per dur a terme les transaccions corresponents i protegir la informació d’accessos no autoritzats.

Conseqüències de no complir amb les regulacions de protecció de dades

L’incompliment de les regulacions de protecció de dades pot tenir greus conseqüències tant per a les empreses com per als responsables de la presa de decisions. A més de les sancions econòmiques imposades per les autoritats, el dany a la reputació de l’empresa pot ser significatiu.

En el cas de la immobiliària sancionada, l’advertiment imposat per l’APDA és una crida d’atenció perquè modifiquin les seves pràctiques i s’ ajustin a les regulacions establertes. És important que totes les empreses prenguin consciència de la importància de protegir la privacitat de les dades dels seus clients i realitzin els ajustos necessaris en els seus processos interns per complir amb les regulacions vigents.

Privacitat dels clients, un deure ineludible de les empreses

La sanció imposada a la immobiliària per l’APDA és un recordatori de la importància de respectar la privacitat dels clients i complir amb les regulacions establertes en matèria de protecció de dades. Sol·licitar una quantitat excessiva d’informació personal pot generar desconfiança en els potencials clients i limitar l’oferta de serveis al mercat.

És responsabilitat de totes les empreses, incloent-hi les immobiliàries, garantir la protecció de les dades personals dels seus clients i ajustar-se a les regulacions establertes. L’incompliment d’ aquestes regulacions pot tenir conseqüències econòmiques i de reputació significatives.

En definitiva, és fonamental que les empreses adoptin pràctiques responsables en el tractament de les dades personals i respectin la privacitat dels seus clients. D’aquesta manera, es contribuirà a generar confiança en el mercat i a protegir els drets fonamentals de les persones.

A Andorra Tarinas comptem amb professionals experts en matèria de Protecció de Dades que el poden assessorar i ajudar en la implementació de la seva empresa.

Contacti amb nosaltres sense cap compromís.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.