Tot empresari i emprenedor, com és lògic, busquen la manera de donar més rendibilitat a la seva activitat. Una de les opcions més interessants per aquests empresaris és la creació, mobilització o domiciliació de les seves empreses a un país amb un prestigi empresarial important i una baixa tributació, com pot ser Andorra.

A aquest prestigi empresarial s’hi suma la transparència que els bancs han adquirit des del 2015 a l’actualitat, així com l’homologació dels estàndards internacionals en matèria de transparència fiscal i Prevenció al Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Aquests fets provoquen que l’atractiu d’una empresa amb marca “Andorra” tingui més pes que mai. Una de les opcions més interessants per domiciliar l’empresa i treballar des d’un coworking, establiment del qual parlarem avui.

Que és un coworking?

Un coworking és un espai de treball compartit, on professionals de diferents sectors prefereixen treballar i/o domiciliar les seves empreses en un d’aquests espais per estalviar costos i gaudir de la companyia d’altres professionals.

Coworking Andorra

Les oficines coworking són una opció de domiciliació social per aquells empresaris que no tenen un domicili físic o no volen posar de domicili el seu propi habitatge. Per aquests casos la millor opció i la més economica i eficient de domiciliar una empresa a Andorra és contractant un coworking. A Andorra n’hi ha varis, però tots amb preus i característiques similars.

En contractar un coworking es podrà gaudir de l’avantatge de tenir una direcció de prestigi i a més a més es pot disposar d’un servei de secretaria, missatgeria o sales de reunions. A aquests avantatges també se sumen la disposició de nom de l’empresa al directori i el butlletí elèctric obligatori pel registre de comerç. Aquest últim és bàsic per poder obrir un comerç, sigui de l’activitat que sigui, al Principat.

Com que Andorra es posiciona com un dels referents empresarials gràcies a les facilitats que posa als empresaris per constituir en el seu país la seu de les seves empreses, diversos inversors han vist un negoci en els coworkings i és per això que hi ha diversos espais destinats a aquesta activitat.

El preu mitjà del servei coworking és de 300 € mensuals.

Per tant, podem veure com el fet de domiciliar una empresa en un coworking del Principat té diversos avantatges. Cal entendre bé el fet que el domicili social serà diferent del domicili fiscal.

Diferències entre el domicili social i fiscal

Els empresaris o treballadors per compte propi poden registrar el seu habitatge habitual com a domicili fiscal i aquest serà el Iloc on l’obligat tributari executarà les seves relacions amb l’Administració Pública.

D’altra banda, molts empresaris o autònoms, no volen que se sàpiga l’adreça exacta d’on resideixen, ja que comportaria que inclús els clients sabessin el seu domicili personal. És per això que es domicilia la seu social a un lloc diferent del domicili fiscal. El domicili social generalment és la seu social de l’empresa i des d’on es dirigeixen les operacions i activitats de l’empresa. En les petites empreses també acostuma a ser el lloc a on s’atén al públic.

Per tal d’evitar que les empreses domiciliï la seva empresa, però sigui un domicili fals o es faci només per motius fiscals, la llei andorrana obliga les empreses a tenir un espai físic, un domicili social real.

Quines son les avantatges i els inconvenients d’un coworking?

Els principals avantatges dels Coworking a Andorra són, en primer lloc, les relacions humanes i professionals que es poden fer en un espai compartit. Els coworking s’han convertit en un espai per ampliar la xarxa de negocis, compartir idees i créixer empresarialment. En segon lloc, treballar i domiciliar l’empresa en un coworking et proporciona flexibilitat d’ús, ja que aquests espais ofereixen diferents plans en funció de les teves necessitats. També poden oferir espais propis, així com amplies sales de reunions.

D’altra banda, els inconvenients podrien ser la falta d’absolut silenci, pel fet que en ser sales compartides pot ser que sentis trucades d’altres usuaris. També caldrà valorar la privacitat que es necessita per dur a terme cada activitat.

Restriccions de las empreses offshore

Es relaciona una empresa offshore amb aquella que està domiciliada en un paradís fiscal o una empresa la qual no està subjecte als impostos de la seva jurisdicció d’origen.

Tot i tenir una baixa tributació, Andorra no és un paradís fiscal i té molta cura que les empreses offshore no estableixin el seu domicili al Principat per evadir impostos. És per això que Andorra ha prohibit les empreses offshore tal com es havien entés fins ara, el que sí que permet és tenir una empresa amb un comerç real i amb pes de ser al petit país dels Pirineus.

És important no confondre el fet que es pugui domiciliar una empresa en un coworking a Andorra en tenir una empresa Offshore. La llei no permet aquest tipus d’empreses i estableix uns requisits els quals ha de complir tota empresa Andorrana.

Per què a Andorra?

Com ja hem comentat, Andorra és un molt bon país per créixer empresarialment, ja que a part de la seva baixa tributació, hi ha una molt bona xarxa de professionals i negocis.

El petit país ofereix, a part dels impressionants paisatges i la baixa tributació, una molt bona oportunitat de crear una bona base empresarial amb molts bons contactes. A més a més, és sabut que és un país amb un dels potencials empresarials més importants del món a 2022, i un dels millors països d’Europa per invertir en diversos camps.

Si vols saber-ne més sobre els coworkings a Andorra, els requisits per domiciliar una empresa en aquests tipus d’espais i com domiciliar la teva empresa en aquest petit país, contacta amb nosaltres! A Andorra Tarinas t’assessorarem en quines són les millors vies per obrir el teu negoci al Principat. Estaràs en bones mans!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.