Tot empresari i emprenedor busca la manera de donar més rendibilitat a la seva activitat. Una de les opcions més interessants per a aquests empresaris és la creació, mobilització o domiciliació de les seves empreses a un país amb un prestigi empresarial important i una baixa tributació, com pot ser en el cas d’Andorra.

A aquest prestigi empresarial se li suma la transparència que els bancs han adquirit des del 2015 fins a l’actualitat; així com l’homologació dels estàndards internacionals en matèria de transparència fiscal i Prevenció al Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Aquests fets provoquen que l’atractiu d’una empresa amb marca “Andorra” tingui més pes que mai.

Domiciliar una empresa a Andorra

Diferències entre domicili social i fiscal

Que un empresari decideix domiciliar la seva empresa a Andorra, comporta que hagi de donar una adreça al seu domicili social. Aquest domicili social és el que pot ser conegut pels seus clients i proveïdors i necessàriament no ha de coincidir amb el domicili fiscal.

En aquest sentit, és important explicar la diferència entre el domicili social i el domicili fiscal.

D’una banda, el domicili social acostuma a ser la seu social de l’empresa i és l’adreça que consta en els estatuts socials de la societat i en el qual es duran a terme totes les activitats i operacions d’aquesta. D’altra banda, el domicili fiscal és l’adreça mitjançant la qual l’empresari mantindrà les relacions amb l’Administració Pública.

Amb la finalitat d’evitar que les empreses tinguin un domicili fals o que només es faci per motius fiscals; la llei andorrana obliga les empreses a tenir un espai físic, a disposar d’un domicili social real.

Obligacions en domiciliar una empresa

És comun a Andorra que els empresaris o autònoms per compte pròpi registrin el seu habitatge habitual com a domicili fiscal i que el domicili social el registrin a una oficina situada en un centre de negocis, local comercial o qualsevol altre lloc que compleixi amb la naturalesa del negoci.

Per a domiciliar una empresa a Andorra s’han de complir una sèrie d’obligacions imposades per llei, les quals són:

  • Disposar d’una direcció física. En cas de ser un habitatge particular, necessàriament ha d’existir un espai físic destinat a l’activitat; el qual podrà ser verificat per part d’un inspector del Departament de Comerç.
  • Facilitar el butlletí elèctric on consti un certificat de connexió elèctrica individual.
  • Tenir contractat un extintor i complir amb el seu manteniment.

Els Coworkings

D’altra banda, també cal destacar l’existència d’oficines virtuals, les quals són una opció de domiciliació social per a aquells empresaris que no tenen un domicili físic o que no volen posar com a domicili el seu propi habitatge. Per a aquests casos, la millor opció, la més econòmica i eficient és contractar un coworking. El coworking es tracta d’una oficina compartida amb altres professionals amb diferents interessos, que permet estalviar en costos i intercanviar pensaments i idees amb altres empresaris.

Al Principat d’Andorra n’hi ha varis, tots amb preus i característiques similars.

Quan es contracta un coworking es pot gaudir de l’avantatge de disposar d’una direcció de prestigi i a més; permet compartir la infraestructura i beneficiar-se dels serveis de secretaria i missatgeria.

Com que Andorra es posiciona com un dels referents empresarials gràcies a les facilitats que posa als empresaris per a constituir al seu país la seu de les seves empreses; diversos inversors han vist un negoci en els coworkings i és per aquesta raó que hi ha diversos espais destinats a aquesta activitat.
El preu mitjà del servei coworking és de 280€ mensuals.

Restriccions de les empreses offshore

Una empresa offshore és aquella que està domiciliada a un paradís fiscal o una empresa la qual no està subjecte als impostos de la seva jurisdicció d’origen.

Malgrat tenir una baixa tributació; Andorra no es considera un paradís fiscal i en conseqüència posa molta atenció al fet que les empreses offshore no estableixin el seu domicili al Principat per a evadir impostos. És per això que Andorra ha prohibit les empreses offshore.

Si estàs interessat a obtenir més informació sobre com domiciliar la teva societat a Andorra; saber quina és la millor opció per a la teva empresa i quines limitacions existeixen al Principat per a obrir un centre d’activitat, Andorra Tarinas està disposat a assessorar-te de la millora manera.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.