Andorra es percep com un estat molt conservador en molts aspectes però, és cert que mira cap al futur més tecnològicament prometedor amb el pla de digitalització “Horitzó 23”. Des de la crisi sanitària, Andorra ha esdevingut un estat ideal pel treball a distància i és a dia d’avui; un dels països on més ciutadans realitzen teletreball gràcies a la bona connexió a internet en tot el Principat. En l’àmbit Governamental es pretén continuar avançant en la mateixa línia per fomentar la benvinguda d’aquest perfil de treballadors.

Pla de Digitalització d'Andorra: pla de digitalització (Horitzó 23)

Pla de Digitalització “Horitzó 23”

Andorra ha percebut la necessitat que travessa el país per tal de ser punter en diversos aspectes, però també; tecnològicament parlant, i per tal de modernitzar l’estat ha presentat un pla de digitalització anomenat “Horitzó 23”.

És per això que, per ser l’estat punter que es pretén ser i adaptar-se a les necessitats del present, el Govern ja ha fet un pla per cobrir la necessitat de digitalitzar el país. Aquest pla és clau pel desafiament econòmic i social d’Andorra i només així s’aconseguirà l’èxit a la transició.

La transformació digital d’Andorra, però, té un cost elevat i per poder cobrir-ho Andorra ha formalitzat un préstec amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa per un valor de 8 milions d’euros per tal de finançar aquesta transformació. El préstec serà a 19 anys i tindrà un tipus d’interès del 0,5%.

El que pretén aquest pla és impulsar la digitalització tant de l’administració pública com el teixit empresarial del país. Per fer-ho  es crearà una plataforma d’assessorament digital que aconsellarà de forma personalitzada i els hi facilitarà les subvencions a Fons perdut i els crèdits “tous” per aconseguir la digitalització. Aquest servei serà un servei públic i gratuït centrat bàsicament en les petites i mitjanes empreses. Tot i que també s’hi podran acollir grans empreses, és per això que es preveu que l’interès pel projecte per part de les empreses andorranes sigui molt elevat.

Una de les aliances que està estudiant el Govern d’Andorra és la d’incentivar els projectes privats en l’àmbit de la digitalització del teixit empresarial, tot implantant deduccions fiscals per a les empreses privades que portin a terme projectes de digitalització, així com finançar amb préstecs tous, la inversió de sectors tradicionals de l’economia en activitats vinculades a la transformació digital.

Principals objectius del projecte de digitalizació

Els principals objectius que han portat a crear un projecte de digitalització, Horitzó 23 són:

  • Identitat única digital; es busca unificar la identitat dels residents andorrans de manera que totes les institucions públiques tinguin una identitat digital única que incorpori atributs dels ciutadans.
  • Experiència del ciutadà; s’impulsa el model d’autogestió i la interacció en línia per simplificar procediments i facilitar les tasques , així com acompanyar el ciutadà en el canvi cap al model digital.
  • Interoperabilitat; es va cap a una Administració digital centrada en l’obtenció d’una dada única, però compartida, d’aquesta manera no s’hauran de repetir processos i se simplificaran les tasques burocràtiques i d’identificació.
  • Administració digital; es pretén tenir una administració amb processos més àgils i sense duplicitats.
  • Competències digitals; es pretén buscar de perfils adequats pel treball digital, creant nous llocs de treball relacionats i obtenir treballadors qualificats en la matèria, d’aquesta manera es podran agilitzar processos.
  • Fomentar la inversió estrangera; la proposta de digitalització també es concep com un atractiu o un valor afegit i competitiu internacionalment per la inversió estrangera.

Per tal de portar a terme aquesta transformació digital s’han previst unes actuacions a portar a terme durant els pròxims anys. Aquestes es treballaran coma projecte transversal tot aplicant projectes interns i realistes per assolir un nivell de maduresa digital, així com es pretén que la tecnologia sigui el medi de relació entre el Govern i els ciutadans per tal de tenir una administració més àgil i interconnectada.

Aquesta digitalització és molt atractiva per tots;  tant pel Govern, com per les empreses i per les inversions estrangeres i és una ferma reiteració de cap a on va el país.

Andorra Tarinas recolza la iniciativa

Des d’Andorra Tarinas recolzem la iniciativa del Govern, ja que, considerem que és un projecte molt atractiu tant per nosaltres com pels nostres clients. L’avanç tecnològic sempre és símbol de progrés de la societat i des de la nostra empresa farem el possible per ajudar i encoratjar als nostres clients a digitalitzar els seus negocis.

Si necessiteu ajuda en el procés de digitalització de la vostra empresa, poseu-vos en contacte amb nosaltres! Us assessorarem i ajudarem en tot el procediment.

Confia en Andorra Tarinas!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.