El compliment normatiu en l’àmbit digital vol dir que l’Ordenament Jurídic en regula l’ús de la tecnologia i internet per tal que la norma estigui ben implementada a l’empresa.

Com és ben sabut, vivim en una era de digitalització i constants avenços tecnològics.  Aquesta situació provoca un desafiament per adaptar la llei a les necessitats dels nostres temps per tal que es compleixin i es protegeixin els drets fonamentals.

El compliment normatiu en l'àmbit digital

La connectivitat mitjançant 5G, la recopilació de dades amb l’ús de dispositius, la digitalització del món empresarial, el Big Data i la nova forma de relacionar-se mitjançant xarxes socials, han creat la necessitat de regular el tràfic d’informació i dades personals per poder garantir la protecció dels drets de les persones.

El compliment normatiu en l’àmbit digital a Andorra

Andorra, com a país de negocis i turisme que és, no es queda enrere en la digitalització. Tot el país gaudeix de fibra òptica i una qualitat del servei d’internet molt alta. A conseqüència del ràpid creixement de l’era digital al Principat, el Govern ha hagut d’adaptar les seves lleis a la nova realitat i, per tant, un cop reconeguts els drets digitals, ha elevat la seva llei de Protecció de Dades als estàndards europeus, uns dels més estrictes del món. Aquesta llei entrarà en vigor el mes de maig de 2022. Més endavant farem èmfasi en ella.

Drets connexos

D’aquesta envergadura és la importància del compliment normatiu en l’àmbit digital a Andorra, que s’han creat nous drets que el relacionen.  Aquests també es poden anomenar ciber drets.  No hi ha una llista tancada de drets relacionats amb el món digital i a causa de la contínua evolució del mercat, se van creant diferents drets segons neixen circumstàncies a protegir. Per exemple, en els últims 10 anys, han nascut drets com; el dret a l’educació digital, dret a la seguretat digital, dret a desconnexió digital, dret a la intimitat en l’ús de dispositius digitals, dret a la neutralitat a internet, dret a la protecció de dades, dret a l’oblit, etc.

En aquest cas anem a posar l’èmfasi sobre uns dels drets més importants: el dret a la seguretat digital i el dret a la protecció de dades. El dret a la seguretat digital és aquell dret dels usuaris d’ internet a tenir total seguretat en les comunicacions que transmetin i rebin a través d’ aquest mitjà.  Aquest dret es materialitza, entre altres coses, amb la protecció de dades.

Dret a la protecció de dades

Les relacions humanes actuals, es basen en intercanvi de dades constants. Ja sigui a nivell personal o laboral, cada dia tots rebem i donem dades personals a tercers. Aquestes dades poden ser de gran interès per a diferents empreses o persones i és per això que per evitar situacions no desitjades, s’ han de protegir.

La protecció de dades dóna resposta a aquesta necessitat de protegir i garantir les dades personals identificatives, per assegurar els drets fonamentals inherents a l’ ésser humà i especialment la intimitat i privacitat de les mateixes.

El Govern d’Andorra, tal com ja hem avançat anteriorment, s’està adaptant a la tecnologia canviant i conseqüentment, també ha modificat la protecció enfront d’aquesta tecnologia.

Fins aquest any 2022, la llei que protegia l’intercanvi de dades personals era la Llei protecció de dades 15/2003. En aquesta s’ establien unes obligacions per part de les empreses que tracten amb qualsevol tipus de dades personals.

Per adaptar l’ordenament jurídic andorrà a les noves necessitats creades per l’evolució tecnològica i la globalització, així com per acollir-se a la normativa europea, el Govern d’Andorra ha publicat una nova llei que entrarà en vigor aquest maig del 2022, i que deroga l’anterior.  A partir del mes de maig, la Llei que regularà la protecció de dades és la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades personals.

A Andorra Tarinas som experts en compliment de l’àmbit digital.  La nostra àrea de consultoria engloba diferents matèries com la protecció de dades, el comerç electrònic, la propietat intel·lectual i industrial i el Compliance digital.  Assessorem empreses i particulars orientant-los amb els procediments a seguir per establir polítiques adequades i suficients perquè compleixin amb el marc normatiu aplicable en cada cas. És per això que, si vol estar en bones mans i evitar sancions, contacti el Departament de Protecció de Dades, estarem encantats d’ajudar-los.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.