La residència fiscal a Andorra

Molts es pensen que a Andorra no es paguen impostos o que és un paradís fiscal, i res més lluny de la realitat.

Al Principat es paguen impostos com en gairebé totes parts però, és veritat que és un país de baixa tributació comparat amb els països veïns. Tampoc és un paradís fiscal des de febrer de 2011, quan va entrar en vigor un acord signat l’any anterior per tots dos Estats. En aquest, el Principat es comprometia a col·laborar amb la justícia espanyola quan la mateixa sol·licités dur a terme recerques sobre comptes individuals que estiguessin sota sospita. El que obtenia a canvi Andorra era deixar de formar part de la llista espanyola de paradisos fiscals, alguna cosa que portava implícit un altre gran benefici.

Aquest benefici que va obtenir Andorra és important per a atreure futurs residents. Anteriorment, quan un espanyol establia el seu domicili fiscal al Principat, havia de continuar pagant els seus impostos a Espanya, almenys durant l’exercici en el qual tingui lloc el canvi i durant els quatre següents. Alguna cosa que ja no ocorre amb Andorra gràcies a aquest acord, del qual han sortit beneficiats molts ciutadans que han tingut a bé canviar la seva residència fiscal al principat.

vivir en andorra

1. Residència activa a Andorra

La residència activa a Andorra està pensada per a aquells ciutadans estrangers que mantindran una activitat laboral al principat. Aquesta és obligatòria sempre que es vagi a treballar i pot ser tant per compte propi com per compte d’altri.

Requisits per a la residència activa a Andorra: Per a mantenir la residència a Andorra activa s’haurà de renovar el permís de treball per trams. En primer lloc, quan transcorri el primer any al principat, seguidament cada 2 anys en els 4 següents, i finalment cada 10 anys. D’altra banda, es té l’obligació de notificar totes les dades personals i donar-se d’alta en la *CASS (Caixa Andorrana de la *Seguretat Social). També és d’obligació inscriure’s en el Comú de la Parròquia que correspongui al lloc de residència. Finalment, quant al referent als vehicles, s’han d’homologar el permís de conduir i canviar la matriculació en un termini inferior a sis mesos des de la teva residència a Andorra.

2. Residència passiva a Andorra

Una altra opció per a gaudir de la residència a Andorra és la residència sense activitat lucrativa al Principat, també coneguda com a residència passiva. Si bé és cert que els requisits són molt diferents als esmentats anteriorment, també és necessari complir amb unes certes pautes per a passar a formar part de la ciutadania d’aquest país. El compliment principal és no desenvolupar cap activitat laboral o lucrativa al país.

Requisits per a la residència passiva a Andorra: S’ha de residir al país durant un termini mínim de 90 dies a l’any. També s’exigeix que el titular de la residència dipositi 50.000 euros a l’AFA, més altres 10.000 per cadascuna de les persones que tingui al seu càrrec. Per últim, s’han d’invertir 400.000 euros en actius andorrans, ja sigui en qüestions de propietat immobiliària o en qualsevol empresa andorrana. Aquest últim requisit demostrarà el poder adquisitiu de l’estranger en qüestió.

Avantatges de la residència a Andorra

Com es pot veure, els requisits exigits per a establir una residència fiscal a Andorra no són precisament senzills. No obstant això, quan s’obtenen, es pot gaudir d’avantatges com ara uns impostos molt menors:

  • IS: entre un 2% i un 10%
  • IGI: un 4,5% l’IVA
  • IRPF: entre un 5% i un 10% i únicament en cas de superar una renda de 24000 euros anuals

També s’ha de tenir en compte que el salari mitjà és pròxim als 2000 euros i la taxa d’atur és considerablement baixa. Andorra té una gran expectativa de vida i total tranquil·litat en un país que supera en pocs els 70.000 habitants.

El convidem a contactar amb nosaltres si té la idea de traslladar el seu domicili fiscal a Andorra. A Andorra Tarinas estarem encantats d’assessorar-lo com a experts fiscals amb serveis a Espanya i a Andorra.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.