L’augment de les multes es superior al 500%

Al llarg de l’any 2021 han augmentat significativament les sancions i multes en matèria de protecció de dades, aconseguint unes xifres milionàries (superant els 1.500 milions d’euros).

Aumentan las multas en proteccion de datos

 

Casos reals sobre multes de protecció de dades

Per a poder entendre d’on venen aquestes multes milionàries, primer des d’ANDORRA TARINAS us volem presentar una sèrie de casos reals en els quals per a infringir el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i, a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) han sancionat a l’empresa.

Registres legals

La multa rècord la va tenir AMAZON amb la quantitat de 746 milions d’euros que li va imposar al juliol de 2021 la Comissió Nacional de Protecció de Dades de Luxemburg; com a conseqüència de violar el Reglament de Protecció de Dades Europeu (RGPD). S’ha confirmat que alguns dels incentius per multar amb aquesta xifra van ser entre altres la recopilació de dades en l’historial del client o les dades personals que emmagatzema ”Alexa” (Robot que té funcions d’assistent personal). No obstant això, Amazon va afirmar que es defensaria i que totes les denúncies cap a l’empresa es basaven en interpretacions purament subjectives.

D’altra banda; també volem destacar la multa que Irlanda va interposar contra l’aplicació “Whatsapp” (Pertanyent al grup de Facebook, INC.), per un import de 225 milions d’euros. En aquest cas, el motiu va ser la falta de transparència en la gestió de les dades personals dels usuaris. La present recerca es va iniciar al desembre de 2018 i no va ser fins a setembre de 2021 que es va tancar amb una decisió final de la Data Protection Commission (DPC).

No volem passar per alt les múltiples sancions que la CNIL (organisme francès de l’activitat digital) va interposar contra Google i Facebook sumant un import total de 200 milions d’euros aproximadament. Per configurar l’opció de “rebutjar les cookies” en les les seves pàgines web d’una forma confosa i rebuscada; quan, l’acceptació de les mateixes és fàcil i senzilla.

Per què multen amb aquestes quantitats milionàries a les empreses per infringir el RGPD?

És notòri que cada vegada més s’està incidint en la protecció de les dades personals. A configurar degudament les aplicacions i a vigilar amb les pàgines webs i les aplicacions on es dona consentiment per a accedir a les dades personals. En aquest sentit; les empreses moltes vegades s’aprofiten de la desinformació dels interessats i usuaris per a captar dades i així poder crear perfils i captar clients i això ho fan. Per exemple; rastrejant localitzacions, historials, configurant les cookies mal, etc.

A conseqüència de la COVID-19; la xarxa d’internet, les aplicacions i les xarxes socials han augmentat d’usuaris en un temps rècord. Per tant, hi ha una quantitat molt elevada de persones desinformades i amb falta de coneixement sobre els seus drets com a interessades. I aquí és on les empreses incideixen amb actes maliciosos per a captar la teva atenció o accedir a les teves dades personals.

Hem de tenir en compte que per a les empreses és una obligació complir amb les lleis vigents de Protecció de Dades (En el cas d’Andorra estem parlant del Reglament Europeu (RGPD) i la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals). Per tant, com persona interessada tenim el dret de denunciar si considerem que s’estan vulnerant les nostres dades personals.

A més; cal destacar que les multes en Protecció de Dades poden arribar a tenir un import fins al 4% dels beneficis totals de l’empresa en qüestió. Tal com estableix l’article 83.5 del RGPD:

“Les infraccions de les següents disposicions se sancionaran; d’acord amb l’apartat 2, amb multes administratives de 20 000 000 EUR com a màxim. O, tractant-se d’una empresa; d’una quantia equivalent al 4% com a màxim del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior. Optant-se per la de major quantia”.

En l’article 73 de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de Dades personals consten les següents sancions monetàries:

  1. Les sancions administratives econòmiques per infraccions considerades molt greus es sancionen amb un import comprès entre 30.001 euros i 100.000 euros.
  2. Aquestes sancions administratives econòmiques per infraccions considerades greus es sancionaran amb un import comprès entre 15.001 euros i 30.000 euros.
  3. Les sancions administratives econòmiques per infraccions considerades lleus es sancionen amb un import comprès entre 500 euros i 15.000 euros.

Per tot l’exposat anteriorment; si no vols ser objecte d’una infracció o sanció en matèria de Protecció de Dades, i disposes d’una empresa (de la grandària que sigui) i encara no tens implantada la Protecció de Dades, posa’t en contacte amb nosaltres. Els assessors i tècnics especialistes t’atendran i t’assessoraran amb atenció personalitzada.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.