Per residir de forma efectiva al principat d’Andorra és necessària una autorització o permís.

Hi ha sis tipus de residencies les quals explicarem amb més detall a continuació però cal destacar que les mateixes s’agrupen en residencies actives i residencies passives.

A ANDORRA TARINAS tramitem tot tipus de residencies però som experts en residències actives per compte pròpia i compte aliena. La residència per compte aliena és aquella que es disposa d’un contracte de treball amb una empresa legalment constituïda al Principat. En canvi la residència per compte pròpia és aquella residencia ideal pels inversors. La residència més adient pels inversors és aquella lligada l’exercici d’una activitat per compte pròpia com autònom o constituint una societat al país.

Beneficis per residents

Un cop s’és resident a Andorra, ja pots gaudir tant dels seus beneficis fiscals i laborals. Les empreses han de cotitzar a la CASS un 15% del salari (molt inferior a les dels països veïns). Aquest sistema equivalent a la Seguretat Social et permet gaudir dels beneficis sanitaris que ofereix Andorra als seus residents. Independentment del tipus de residencia obtingut, la CASS cobreix als seus cotitzants amb el 75% del cost sanitari, i per tant els seus residents hauran de fer front del 25% restant a no ser que disposin d’una assegurança mèdica complementaria. Aquesta assegurança acostuma a ser econòmica i molt complerta.

Residencia ACTIVA – residència i treball

Per compte propi

 • Mitjançant inversió estrangera
  • Haver obtingut autorització d’inversió estrangera per a constituir una societat a Andorra, amb una participació superior al 20% i haver constituït aquesta societat.
  • Exercir un càrrec en l’òrgan de administració de la mateixa societat.
  • Acreditar que la societat està degudament constituïda.
  • Dipòsit de 15.000.-€ a la Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • En cas de professional liberal
  • Autorització d’exercici de la professió liberal per part de “Govern”.

Per compte d’altri

 • Es requereix disposar d’un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país.

Residència PASSIVA – residència sense treball

 • Residència sense activitat lucrativa : Residència mínima de 90 dies i invertir almenys 400.000€ en actius andorrans. Aquest poden ser de diferents tipologies:
  • Béns immobles
  • Participacions de capital social o en fons propis de societats andorranes
  • Productes d’assegurança de vida
  • Instruments de deute
  • Instruments de deute públic
 • Residència per a professionals amb projecció internacional : Residència per a professionals que ofereixin els seus serveis internacionalment. La seu principal de l’empresa ha d’estar ubicada a Andorra, han de contractar mínim d’una persona en regim laboral al país i el 85% dels serveis prestats pel professional han d’estar situats fora del territori andorrà. La persona interessada haurà de dipositar 50.000€ a la AFA més 10.000€ no remunerats per cada una de les persones que estiguin a càrrec seu. També haurà d’acreditar la viabilitat econòmica i el nivell suficient de qualificació i experiència personal.
 • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu : Residència que permet residir i desenvolupar una activitat professional amb projecció internacional sempre que la base d’aquesta activitat es trobi a Andorra i al menys el 85% dels serveis prestats siguin utilitzats a qualsevol altre país. Ha de depositar a la AFA 50.000€ més 10.000€ no remunerats per cada persona que estigui al seu càrrec. També haurà d’acreditar la viabilitat econòmica i el nivell suficient de qualificació i experiència personal.
 • Residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats : Autoritza a residir al país durant la vigència de l’autorització. S’ha de residir al menys 90 dies per any natural i sense exercir cap activitat laboral o professional.
Residència a Andorra

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com