Ha patit una paralització del seu negoci per la COVID-19?

La seva asseguradora podria indemnitzar-lo

Indemnització per paralització del teu negoci a causa del COVID-19

La situació provocada per l’aparició de la COVID-19 ha suposat un greu impacte en l’economia del país i la dels seus habitants. Això és degut al fet que molts establiments s’han vist obligats a tancar i paralitzar la seva activitat, amb les conseqüències que això comporta. Malgrat les diverses ajudes que ha ofert el Govern d’Andorra, pocs son els establiments que han pogut accedir a una indemnització que ajudi a fer front les pèrdues suportades.

Recentment ha sorgit una nova possibilitat per aquells empresaris i autònoms que van haver de tancar els seus negocis degut a les mesures imposades per el Govern andorrà. Mitjançant el Decret de 14 de març de 2020; pel qual es van adoptar mesures excepcionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19. Concretament, es tracta de reclamar una indemnització a les asseguradores per la “Paralització de l’activitat” soferta. Sempre que es tingui contractada una cobertura específica.

Tipus de cobertura que has de tenir contractada

Cobertura per “Pèrdua de Beneficis” o “Paralització de l’activitat”

La clàusula que possibilita reclamar la indemnització esmentada és la cobertura de “Pèrdua de beneficis” o “Paralització de l’activitat”. Arrel de la pandèmia, recent jurisprudència de diferents països han considerat que la clàusula esmentada podria tenir un caràcter limitatiu i poc transparent.

Jurisprudència Comunitària

Andorra es regeix per el Codi Civil Català, per el que la jurisprudència a Catalunya i Espanya pot ésser fàcilment extrapolable a la situació andorrana.

Al febrer de 2021, una sentència pionera catalana, per primer cop donava la raó a un empresari que reclamava la indemnització per “pèrdua de beneficis” a l’asseguradora. Aquesta va ser condemnada a abonar l’estipulat a la pòlissa per la situació de paralització de l’activitat.

A raó d’aquesta sentència, s’han succeït d’altres que es mantenen en la mateixa línia, fent possible als empresaris realitzar reclamacions a les asseguradores.

La situació es semblant en altres països d’Europa. A Regne Unit ja existeix jurisprudència en relació a aquesta situació. La Cort Suprema ha sentenciat que les pòlisses que cobreixin la paralització de l’activitat han de cobrir els danys derivats de la pandèmia; i la obligatòria paralització de l’activitat.

A França, tot i que la jurisprudència no està tant assentada, alguns Tribunals també han donat la raó als empresaris i han condemnat a les asseguradores a pagar l’esmentada indemnització.

Termini per a reclamar

Quan es pot reclamar la indemnització?

És important destacar que la reclamació de la indemnització esta subjecta a un termini, per tant un cop transcorregut no serà possible reclamar a les asseguradores les pèrdues ocasionades per la pandèmia.

Per això, des de Tarinas Law & Economy volem destacar que el termini per a reclamar la indemnització per el tancament del negoci finalitza en breu, i l’animen a que contacti amb nosaltres per a rebre un correcte assessorament i no deixar escapar l’oportunitat de reclamar la indemnització.

Assessorament previ

És necessari un anàlisi previ de les condicions del establiment, la normativa andorrana i la pòlissa específica

Es tracta d’una qüestió molt nova que requereix d’un anàlisi previ de les condicions del establiment, la normativa andorrana i la pòlissa específica de cada establiment. Amb l’objectiu de determinar si es compleixen els requisits per a reclamar la indemnització. Cada pòlissa i cada establiment tenen les seves particularitats; per el que es necessari un estudi detallat de cada cas per a valorar les possibilitats de cada afectat.

Es precís realitzar una distinció entre les clàusules limitatives o delimitadores del risc; i analitzar si cada cas concret compleix els requisits fixats per les recents sentències. De la mateixa manera, la quantitat a reclamar i el període d’afectació de cada cas pot variar. És per això, que un correcte assessorament és vital per analitzar la viabilitat de cada situació.

Una bona defensa requereix d’un bon assessorament. A Tarinas Law & Economy oferim un assessorament previ per a que l’afectat tingui tota la informació de la seva situació abans d’iniciar la reclamació. Un cop comprovada la viabilitat, és preceptiu iniciar una reclamació extrajudicial. I en cas de que no tingui èxit, la indemnització es reclamaria mitjançant la via extrajudicial.

Des de Tarinas Law & Economy volem ajudar a tots aquells empresaris i autònoms que s’han vist afectats per la pandèmia, oferint-los tot el nostre equip d’advocats especialistes en assegurances. Per això, oferim una revisió de la pòlissa d’assegurança totalment gratuït i sense compromís, amb la finalitat de valorar les opcions al seu abast.

Si el seu negoci s’ha vist afectat per la pandèmia, no ho dubti, contacti amb nosaltres i faci’ns arribar la seva pòlissa d’assegurança. El nostre equip d’experts l’assessorarà gratuïtament i revisarà si compleix els requisits per a reclamar la indemnització.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.