Segur que en més d’una ocasió has escoltat la paraula Holding, però realment coneixes el seu significat a nivell empresarial i els avantatges i/o utilitats que pot suposar per al teu negoci? Sinó és així continua llegint.

Concepte de Hòlding a Andorra

En l’àmbit empresarial una societat hòlding la podem definir com aquella societat la finalitat de la qual és la tinença de participacions d’altres entitats, la direcció i el control de les activitats desenvolupades per les entitats participades i en moltes ocasions la prestació de serveis de suport en la gestió. Per això, es desprèn que amb l’existència d’una societat hòlding existeixen dos o més societats que permeten agilitar una estructura societària on la direcció estratègica i el controlde les activitats empresarials se centralitzen en la societat matriu (hòlding), mentre que la realització i execució de les activitats productives o de serveis es realitza en les societats participades.

En funció de la situació de partida, una estructura hòlding pot servir per a disgregar en diverses societats una mateixa societat segons les seves diferents línies o també per a aquelles societats que es trobin en una situació de diversificació i necessitin centralitzar la seva gestió.

Demana informació i preus

Tipus de societats Hòlding

L’hòlding mixta és aquella societat mercantil que se situa a la capçalera de l’estructura i és propietària de les accions o participacions socials d’altres empreses (societats) amb activitat econòmica real. A més d’adquirir participacions, intervé de manera activa en la gestió de les mateixes prestant serveis remunerats a les participades pel que requereix que en la dominant existeixin els mitjans humans i materials necessaris per a poder dur-los a terme.

L’hòlding pura és aquella que únicament adquireix participacions per a mantenir-les en el seu patrimoni i ocasionalment, procedir a la seva venda, i en la qual no es pot considerar que s’estigui realitzant una activitat econòmica. Es tracta d’una societat interposada, de mera tinença de béns, que tracta d’aprofitar-se dels beneficis fiscals de les empreses del grup, sense ser-ho.

Així mateix en tots dos supòsits, també és molt comú que les entitats dominants prestin als seus filials serveis financers, com la concessió de préstecs.

És important tenir en compte que l’entitat dominant sigui una hòlding pura o mixta també té implicacions fiscals en l’Impost sobre Gestió Indirecte.

Demana informació i preus

Avantatges d’una societat Hòlding

Fàcilment podríem enumerar molts avantatges, aquí recollim les més rellevants, segons les puguem classificar en avantatges operatius o avantatges fiscals.

 • Oportunitats de negoci i facilitat per a aconseguir altres sectors del mercat.
 • L’excés de tresoreria es traspassa a la Societat Hòlding on està segur i no respon del risc empresarial.
 • Economies d’escala.
 • Eliminació duplicitats en llocs de treball.
 • Permet moure fons de les societats productives a l’entitat hòlding i de l’hòlding a les productives.
 • Limitació de responsabilitat en les activitats productives.
 • Permet segmentar el deute i el finançament de les empreses.
 • Possibilita un millor accés de finançament davant Entitats de Crèdit i proveïdors.
 • No existeix cap cost fiscal en distribuir dividends d’una empresa a una altra (a Espanya normalment tributarà el 5% del distribuït, i sobre aquest 5% s’aplicarà l’Impost de Societats).
 • En cas de vendre una de les empreses pertanyents a una Societat Hòlding, la plusvàlua que es generi està exempta per a la Societat Hòlding.
 • • Opció d’acollir-se al règim de consolidació fiscal, amb el requisit que la societat matriu ha de posseir almenys el 75% de les accions de les companyies participades perquè pugui ser considerada una entitat pròpia de cara a l’Impost de Societats. Els principals beneficis del règim de consolidació fiscal són:
  1. Compensació de pèrdues entre societats: mentre que les societats que no consoliden únicament poden compensar les seves pèrdues amb els seus propis resultats positius, les que sí que ho fan, en presentar un únic impost de societats per a tot el grup, compensen els resultats negatius d’unes amb els positius d’unes altres.
  2. Eliminació de les operacions entre les societats del grup: les operacions que es produeixin entre les societats del grup s’eliminaran, no tenint-se en compte per a la determinació del resultat del consolidat.
  3. Conseqüència de l’anterior, desapareix l’obligació de documentar les operacions vinculades realitzades entre elles.
Demana informació i preus

Com es constitueix una societat holding?

Primer de tot cal deixar clar que es tracta d’una opció empresarial que estableix la normativa i consegüentment és perfectament lícita i recomanable per a qui tingui la capacitat de complir amb els requisits, per la qual cosa no s’ha de perdre l’oportunitat, més sabent que el seu cost de constitució és relativament baix. Així mateix cal remarcar que es requereix d’un estudi previ per part de professionals per a comprovar realment que es puguin exercir els diferents avantatges fiscals i que aquesta és la resposta que més s’adapta a les solucions demandades en cada cas.

Una societat holding és una societat de capital,per la qual cosa els requisits per a la seva constitució seran els mateixos que es requereixen per a la constitució de qualsevol societat anònima o limitada.

Una vegada constituïda la societat, convertir-se en holding implica una sèrie de reestructuracions i operacions d’aportació de participacions que poden ser neutrals fiscalment si s’acullen al règim especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvis d’accions de l’impost de societats per a això, haurà d’acreditar-se davant l’Administració Tributària quina és la motivació que hem tingut per a la seva constitució, ja que ha d’existir un motiu econòmic vàlid i no únicament un motiu d’estalvi fiscal.

Et planteges dubtes en relació a les entitats Holding i no saps si en el teu cas pot ser fiscalment eficient? Tens dubtes en relació a la creació d’una societat Holding a Andorra o a Espanya? Contacta amb nosaltres i posa’t en mans de professionals amb llarga experiència en el sector perquè estudiïn la teva situació a fons.

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com