A Andorra Tarinas l’assessorem pas a pas en el procés emprendre un negoci en el petit país dels Pirineus.

Malgrat la crisi provocada pel Covid-19, Andorra està oberta per a possibles inversors que vulguin emprendre un negoci al Principat. El procés per a tramitar la creació d’una empresa a Andorra té aproximadament els mateixos terminis, entre dos i tres mesos.

Pla d’empresa

En primer lloc, s’ha d’especificar quin tipus de negoci es vol obrir i acotar l’objecte social de l’empresa. Per a poder plasmar tota la informació detallada del projecte que es té al cap, així com la seva viabilitat, és necessari realitzar un pla d’empresa.

 1. Resum executiu
 2. Presentació del projecte
  1. Origen i evolució
  2. Equip emprenedor
 3. Estudi de mercat
  1. Situació i evolució del mercat
  2. Clients potencials
  3. Canals de distribució
  4. Competència
 4. Estratègia de vendes
  1. Producte/servei
  2. Localització
  3. Preus
  4. Comunicació
  5. Vendes i distribució/prestació serveis
 5. Producció i Recursos Humans
  1. Legislació aplicable
  2. Procés del producte/servei
  3. Proveïdors
  4. Recursos humans
 6. Anàlisi econòmica financera
  1. Pla inversor
  2. Finançament
  3. Previsió compta pèrdues i guanys
  4. Previsió balanç
  5. Previsió de tresoreria (Cashflow)
  6. Anàlisi de marges i ràtios
 7. Anàlisi DAFO
  1. Febleses i Amenaces
  2. Fortaleses i Oportunitats

Aquests punts han de reunir, conjuntament, informació detallada de la idea de l’empresa que es vol crear. Com ja s’ha especificat, ha d’examinar la viabilitat tant econòmica com comercial i planificar cada pas a seguir. En el pla, s’especificaran les estratègies a seguir, els terminis en els quals s’han de realitzar i els recursos que s’utilitzaran per a dur-lo a terme. En definitiva, ha de servir perquè, quan ho llegim, ens adonem de, si serà o no rendible en un termini coherent.

Elaboració del pla

L’elaboració d’un pla de negoci, en primer lloc, ha de servir per a l’emprenedor, per a plasmar la idea que es té al cap i millorar-la. Però també serveix per a presentar-la a possibles inversors, socis, o als bancs en cas que es necessiti ajuda externa, sobretot econòmica.

En l’elaboració hem de tenir en compte els passos i tràmits a realitzar per a l’obertura. D’això tenim un post, anomenat com obrir una empresa a Andorra,el qual especifica els tramitis a seguir des de l’inici, fins a l’obertura. Dins del pla d’empresa s’ha de prestar especial atenció a l’estudi financer. El que solem recomanar des d’Andorra Tarinas és realitzar tres supòsits:

 1. Optimista
 2. Moderat
 3. Pessimista

Si realitzem un estudi on es detallin tots els suposats estats financers de l’empresa, podrem fer-nos una idea de com estarà la nostra tresoreria. Això també ens ajudarà a obtenir diversos punts de vista. És recomanable establir un pla de tresoreria a 5 anys vista, com a mínim, abans de la posada en marxa.

En aquestes hipòtesis s’han de tenir molt presents les despeses fixes i les despeses accessòries, per a poder respondre econòmicament en tots els possibles casos. També és important especificar els horaris i els salaris i establir una política de preus sobre la base d’això. Tots aquests aspectes són necessaris tenir-los en compte i deixar sempre un espai per als imprevistos que ens puguem trobar en el camí.

Realitzar un pla empresarial és essencial per a obtenir uns bons resultats. Des d’Andorra Tarinas l’animem a emprendre al Principat, sempre amb l’ajuda de professionals que l’assessoressin tant en la creació de l’empresa, com en la seva viabilitat.

Més informació sobre fiscalitat a Andorra

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com