L’àrea de Compliance penal d’ANDORRA Tarinas està formada per assessors altament qualificats amb anys d’experiència en aquesta matèria.

A la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal especifica al seu article 24 de la present llei, que la responsabilitat penal correspondrà només a les persones físiques. No obstant, és necessari per l’empresa mostrar una imatge de bones pràctiques i estar en constant adaptació dels estàndards de bon govern i de les noves normatives penals.

És per aquesta raó, que a ANDORRA Tarinas oferim la pràctica de Compliance Penal, que inclou els següents serveis:

1. Implantació del Sistema de Gestió de Compliance Penal

El servei de la implantació del Sistema de Gestió de Compliance Penal és el disseny, el desenvolupament, la revisió i la millora del conjunt d’elements que contribueixen al compliment normatiu de la organització. Aquest ha de ser únic i personalitzat per les característiques i necessitats de cada entitat.

A ANDORRA TARINAS realitzem el desenvolupament de les polítiques pertinents i protocols ètics pel bon funcionament del Sistema de Gestió Compliance Penal, entre les quals podem destacar:

  • Codi ètic o codi de conducta: Document que reflecteix la cultura, els valors i la filosofia de l’empresa.
  • Política de Compliance: Document de bon govern i on es recull el compliment normatiu de l’empresa i el compromís per part de les altres esferes de la mateixa.

A ANDORRA TARINAS confeccionem la matriu o el mapa de riscos penals per analitzar els àmbits on l’organització podria arribar a cometre un delicte, i, per tant, evitar-ho.

Un cop realitzat el mapa de riscos penals a ANDORRA TARINAS ens encarreguem de confeccionar un pla d’acció o millora, dirigit al desenvolupament de protocols, processos, polítiques i procediments amb l’objectiu de mitigar la possible comissió de delictes penals identificats en l’anterior anàlisi de riscos.

Demana informació i preus

2. Assessoria i consultoria

El departament ofereix els seus serveis de forma personalitzada per a cada client, tenint en compte els riscos penals del sector al qual pertany i les característiques de la pròpia entitat, aconseguint un sistema eficaç que pot prevenir i, fins i tot, evitar la comissió d’un delicte en el si de l’organització.

El nostre servei d’assessoria pot tenir caràcter puntual o, també, caràcter permanent mitjançant les nostres quotes de manteniment.

A ANDORRA TARINAS assessorem a les organitzacions a través del nostre equip de professionals que compten amb una àmplia experiència en el desenvolupament de plans personalitzats i específics de consultoria. Adaptem les necessitats concretes, realitzem estudis per analitzar el perfil i l’activitat de l’empresa en qüestió, i finalment, avaluem el compliment de Compliance Penal.

Demana informació i preus

3. Formació

Oferim formacions i cursos en matèria de Compliance Penal per a les organitzacions de diferents sectors i mides. A més, proporcionem informació específica i especialitzada segons les necessitats de cada entitat en qüestió.

Disposem de diferents modalitats de cursos:

  • Cursos presencials
  • Cursos on-line a través de la nostra plataforma e-learning
  • Cursos via streaming, tipus webinar

Les nostres formacions disposen d’un sistema d’avaluació per a l’acreditació dels coneixements consolidats, així com l’expedició del corresponent diploma o certificat de superació del curs.

Demana informació i preus

4. Auditoria interna

A ANDORRA TARINAS realitzem auditories internes del Sistema o programa de Gestió de Compliance Penal específicament per a cada organització, mitjançant una atenció personalitzada.

Les organitzacions han de disposar d’un procediment de verificació intern periòdic que controli les mesures implantades. A ANDORRA TARINAS realitzem informes personalitzats per les organitzacions per tal d’assegurar-nos que es portin a terme els controls correctament i, per tant, que es pugui afegir valor i millorar les operacions de la organització.

Demana informació i preus

5. Canal de denúncies

Les organitzacions que implanten un Sistema de Gestió de Compliance Penal han de disposar d’un canal de denúncies perquè tots els empleats, directius i agents puguin denunciar, de manera confidencial, qualsevol acte contrari a les polítiques de l’entitat i de la legislació vigent.

Des d’ANDORRA TARINAS hem desenvolupat una opció que ens permet crear a mida un canal de denúncies per a tots els tipus d’organitzacions, sempre tenint en compte els codis ètics i les característiques de sector determinat, comprometent-nos a fer una gestió especialitzada, 100% confidencial i segura.

Disposem de dos tipus canals de denúncies:

  • Canal intern de denúncies: Anònim o confidencial. Dirigit als membres interns de l’organització. L’accés es realitza mitjançant claus personals i intransferibles a la plataforma virtual OVET-AUKI.
  • Canal públic de denúncies: Confidencial. Dirigit a totes les persones que es puguin relacionar amb l’organització. L’accés es realitza mitjançant la complementació d’un formulari online.

La gestió d’ambdós canals es externalitzada als professionals del nostre equip.

Demana informació i preus

6. Servei de Compliance Officer extern o de Òrgan de Compliance Penal mixt.

A ANDORRA TARINAS oferim un suport per les funcions i responsabilitats de l’òrgan de Compliance penal, que pot ser:

  • Compliance Office (CO) extern: Professional qualificat de confiança que assessorarà, gestionarà i controlarà la implantació i gestió del Compliance Penal.
  • Òrgan de Compliance Penal (OCP) mixt: Òrgan col·legiat que vetlla pel compliment normatiu del Compliance Penal format per membres interns de la pròpia organització i amb experts de l’equip d’ANDORRA TARINAS.

El CO o OCP és l’encarregat de supervisar i gestionar el Sistemes de Gestió de Compliance Penal. Des d’ANDORRA TARINAS verificarem la seva autonomia i independència dins de l’organització per prendre decisions.

Demana informació i preus

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com